Spicilegium solesmense complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera. Tomus tertius.

J.B. Pitra. 1852. Parisiis: Firmin Didot.

http://archive.org/details/spicilegiumsoles03pitr


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-10-06 (日) 05:37:47