Margarita mirabilium, auctore Ibn-el-Vardi, Procemium, Caput secundum, tertium, quartum et quintum continens.

Carolus Johannes Tornberg (ed., tr.). 1835. Upsalæ: Excudebant Regiæ Academiæ Typographi.


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-10-11 (金) 11:58:12